ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส "Big Cleaning Day" และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พศจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ พศจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญและวัดท่องเที่ยว ของจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,500