สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมตรวจสอบติดตามงบอุดหนุนบูรณะอาคารปฏิบัติธรรม วัดดอนขมิ้น และตรวจสอบติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ณ วัดสิริกาญจนราม ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี Unseen New Chapter

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญและวัดท่องเที่ยว ของจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,834