สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กราบมุทิตาถวายสักการะ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช) กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (หนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๕ พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดกาญจนบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญและวัดท่องเที่ยว ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,383