ติดต่อเรา
 

 

ที่ตั้ง โทรศัพท์ อีมล์ Social
   สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดกาญจนบุรี 
ถนนแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง    จังหวัดกาญจนบุรี   71000
034-564280 ,034-564282,034-564287
 

 

       

 image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,505