ประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาและกําหนดแนวทางฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาและกําหนดแนวทางฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ผ่านระบบประชุม Zoom Meeting ณ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,146