ถวายประกาศสร้างวัด ป่าสุมโน
วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายณัฐเดช ใจเที่ยงนักวิชาศาสนาปฏิบัติ ถวายประการขออนุญาตสร้างวัดในพระพุทธศาสนา คือ วัดป่าลมโน" สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโป่ง หมู่ 3 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางเปรมวดี อารีย์ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ดูให้วัดป่าสุมโน สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,826