พศจ.กาญจนบุรี ประชุมภารกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และภารกิจ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,028