พศจ.กจ จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูจักรธรรมนิวิฐ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ร่วมกับ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการในสังกัด จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสิริกาญจนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และวัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,140