พศจ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีไหว้บูรพาจารย์ (กี่โต๋) ณ วัดถาวรวราราม (วัดญวน)

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายข้าวพระพุทธ (พิธีกุ๊งหง่อ) และพิธีไหว้บูรพาจารย์ (กี่โต๋) ณ วัดถาวรวราราม (วัดญวน) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,074