พศจ.กจ. Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส “ฺBIG CLEANING DAY” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗โดยร่วมกันเก็บกวาด ขยะ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของสำนักงาน การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,300