พศจ.กจ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สถานปฏิบัติธรรม พลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,074