สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมรังวัดออกโฉนดที่ดิน วัดถ้ำเขาปูน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี รังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัด ณ วัดถ้ำเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 589,951