มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 11/2564 มัติที่ 250/2564 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVIC-19) ละลอกใหม่

ไฟล์เอกสารประกอบ
พศ0006_3703-04 (1).pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,062