พศจ.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี

     วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
     ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป สำหรับพิธีทำบุญตักบาตร และนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 589,951