พศจ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรม 5 ส "Big Cleaning Day" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529