พศจ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ชั้นโท - เอก คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ ณ สนามอบรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และ สนามอบรม วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จังหวัดกาญจนบุรี

   วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ชั้นโท - เอก คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ พร้อมทั้งกล่าวพบปะและถวายคำแนะนำ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการอบรมฯ พร้อมมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมและสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการดังกล่าว ณ สนามอบรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และสนามอบรม วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,920