สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่)

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่) โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี มี พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,421