พศจ.กาญจนบุรี ร่วมงานส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

   วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดพิธีงานส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอนุรักษ์ประเพณีการตักบาตรเทโว โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล และนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
   ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี พร้อมสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,421