ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
  • ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเริ่มปฏิบัติงาน 
  • หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์
     

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,873