โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ศาลากลางเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวตกรรมทางการศึกษา) โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้ร่วมประชุม จำนวน 35 รูป/คน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,736