สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

                    วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร ดร.  เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธิมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการฯ ดังกล่าว ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,421