สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าคณะปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าคณะปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาส ประธานในพิธี  มีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวปฏิสันถาร มีเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ถาค ๑๔ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน ๑๑๒ รูป การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,826