สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานเปิดบ้าน ว.ช.พ. OPEN HOUSE ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมงานเปิดบ้าน ว.ช.พ. OPEN HOUSE ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมี นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑  เป็นประธานในพิธี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครู กาญจนสุตาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพระปริยัติธรรมวัดชัยชุมพลชนะสงคราม 
      ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ออกบูธสกรีนเสื้อ ถุงผ้าโลกร้อน ลงมือทำด้วยตนเอง และขนมทองม้วนน้องเณรฟรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,074