สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กราบมุทิตาถวายสักการะ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กราบมุทิตาถวายสักการะ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,457