สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช) กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๒ นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวดลชนก จันทร์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการและนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช) กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง ในตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,817