สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวดลชนก จันทร์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,500