สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวดลชนก จันทร์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,400