สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก

วันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก สนามสอบธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์มหานิกายจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และวัดพระแท่นดงรงวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา สนามสอบธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่วัดสิริกาญจนาราม ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,421