สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ แม้นเดช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,377