สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง การดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,353