พศจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์กาญจนบุรีประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด บรรยายพิเศษ เรื่องการพิสูจน์สัญชาติไทยถวายคณะสงฆ์ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมและถวายงานคณะสงฆ์ ในการนี้ นายอัครนันท์ นนทา ผอ.พศจ.กาญจนบุรี บรรยายถวายข้อราชการแด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม และเวลา ๑๕.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เดินทางมาพบปะพระสังฆาธิการและเป็นประธานปิดการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,578