สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกพระที่เป็นบุคลากรการเผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,873