ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ในโอกาสที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับบรรจุข้าราชการใหม่ รายนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และมีข้าราชการ รายนางสาววันใหม่ รสจันทร์ ย้ายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง มาปฏิบัติงานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆของจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ข้าราชการได้รับทราบ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 405,817