ถวายประกาศตั้งวัด เขาแก้ว อำเภอบอพลอย

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดถวายประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีข้อว่า "วัดเขาแก้ว สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาแก้ว หมู่ 13 ต.หนองทุ่ม อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายมานะ กลันจ้า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ขอให้วัดเขาแก้ว ดอิตสถาพรตลอดกาลนาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,842