พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการ "สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านภัยโควิด (COVID-19)"

วันที่ 28 ม.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ "สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านภัยโควิด (COVID-19)" เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายโดยให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ประกอบด้วยหน่วยงาน 13 หน่วย ได้แก่ พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุตฯ) พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี กาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายโดยให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,902