พศจ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร)

   วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปัทมา ศรีผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายภรต คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร) โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานพิธี มีพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๑๔ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาอเนกประสงค์(ข้างพระอุโบสถ) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529