ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวเบญจมาศ แม้นเดช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวพรทิรา ดำกระเด็น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,852