กิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 08.45 น. ณ โรงเรียนวัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกบรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ  เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายณัฐเดช  ใจเที่ยง และ นายภรต  คล้ายสุบรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,486