พศจ. กาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

                                    วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 2 นิกาย เวลา 8.30 น. ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (มหานิกาย) โดยพระเทพปริยัติโสภณ มอบพระเมธีปริยัติวิบูล รับถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เวลา 9.00 น. ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) โดยพระเทพเมธาภรณ์ รับถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ อุโบสถวัดสิริกาญจนาราม ในการนี้นายอัครนันท์   นนทา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี   มอบหมายให้นายณัฐกิตติ์   เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ   นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวเบญจมาศ แม้นเดช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการและนายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำไปถวายแด่เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปแสดงธรรมเทศนาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับต่อไป

ภาพ : เบญจมาศ แม้นเดช / ข่าว : ปัทมา ศรีผึ้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,373