ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 

 

นางสาวนันทิรา  ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,492