พศจ.กจ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว.)ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด -อสว.) รุ่นที่ 3 ปี 2565 เพื่อถวายความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้สามารถดูแลกันเองได้ ณ วัดพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,578