พิธีเปิดนิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ร่วมเปิดนิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช โดยมี นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในความร่วมมือของเครือข่าย และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมงานฯ ในการนี้ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,526