สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ถือศีล ปฏิบัติธรรม เข้าวัด ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดไชยชุมพลชนะส่งคราม พระอารามหลวง วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และวัดศูนย์กลางระดับอำเภอ หรือวัดใกล้บ้าน


กำหนดการ งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 วันที่แผยแพร่  
รายชื้อวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖4 วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,934