ผอ.พศจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค 14ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค 14 เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพ /ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,573