พศจ. กาญจนบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายชำนาญ ชื่นตา นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

ภาพ / ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,500