พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคกลาง ในการนี้ นายอัครนันท์ นนทา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีครั้งนี้

ภาพ /ข่าว : นางสาววันใหม่ รสจันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,592