พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสยาม ธนัตวรานนท์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ภาพ นายสยาม ธนัตวรานนท์ / ข่าว นางปัทมา ศรีผึ้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,562