พศจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2565

   วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขออนุญาตการจัดงานปิดทอง ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว นางปัทมา ศรีผึ้ง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,543