สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานสงฆ์ พิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

               วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเปิดพิธีอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ และพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี, เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะสงฆ์ ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

           ในการนี้  นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมถวายการต้อนรับและสนองงานคณะสงฆ์ภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,478