ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้พื้นที่วัดร้าง

          วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ        นางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวจารุวรรณ บุญอยู่ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ วัดหนองประดู่(ร้าง) วัดใหม่(ร้าง) เพื่อตรวจสอบการเช่าที่ดิน และ วัดโบสถ์(ร้าง)เพื่อตรวจสอบกรณีมีพระภิกษุจำนวน 2 รูป เข้าจำพรรษาในพื้นที่โบราณสถาน


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,538