ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าไม้ เพื่อการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อการสร้างวัด

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวดลขัน จันทร์สุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายณัฐเดช ใจเที่ยง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาจนบุรี และสํานักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบสภาพป่าไม้และพิกัดเพื่อการขอใช้ ที่ดินราชการเพื่อการสร้างวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,986