ประชุมพิจาณาการขออุญาตสร้างวัด น้ำลัดยอดสว่างธรรม

วัน  21  กันยายน  2564   นางสาวนันทิรา  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  มอบหมายให้ นางสาวดลชนก  จันทร์สุช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณัฐเดช  ใจเที่ยง  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ร่วมการประชุมคณะกรรมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดน้ำยอดสว่างธรรม  ที่บ้านลำพระยา  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยปัจจุบันที่พักสงฆ์น้ำลัดยอดสว่างธรรม  มีพระภิกษุจำพรรษา  จำนวน 2 รูป  และมีที่ดินขอสร้างวัดมีจำนวน 1  แปลง  เนื่อที่ประมาณ 6-3-44 ไร่  เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,018