สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปรึกษา กรณีวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยหลักเมตตาธรรม

           วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผอ.พศจ. กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่วัดท่าพุราษฏร์บำรุง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยศูนย์สงเคราะห์ดังกล่าวได้ยื่นเรื่องการขอจัดตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดตั้สถานพยาบาลประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพปี พ.ศ. 2555โดยวัดท่าพุราษฏร์บำรุงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลประเภทฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ. ศ. 2522 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทาง เกี่ยวกับการร้องเรียนการให้บริการผู้ป่วยของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู วัดท่าพุราษฏร์บำรุง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกศูนย์ให้บริการผู้ป่วยของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฏร์บำรุง จากนั้น เวลา 15.00 น ได้ร่วมพิธีสรงน้ำศพพระครูปลัดประสิทธิ์ รตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฏร์บำรุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,018